Kỹ thuật thu thập thông tin Thống kê
Phân biệt Tổng sản phẩm (GDP) bình quân đầu người với Thu nhập bình quân đầu người
Kinh nghiệm tính chỉ tiêu GDP xanh của một số nước

TIN CHUYÊN NGÀNH

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

CÁC CUỘC ĐIỀU TRA

VĂN BẢN PHÁP LÝ

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẠC LIÊU
Giấy phép số: 125/GP-TTĐT do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 09/12/2020
Địa chỉ: Số 112, Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (02913) 949.303
Email: baclieu@gso.gov.vn
LƯỢT TRUY CẬP
204.041
Copyright ©2015 - 2021
 
Hotline: 02913.949.303