ẢNH PANO TĐT KINH TẾ NĂM 2021 GIAI ĐOẠN 2
Phân biệt Tổng sản phẩm (GDP) bình quân đầu người với Thu nhập bình quân đầu người
Kỹ thuật thu thập thông tin Thống kê
Kinh nghiệm tính chỉ tiêu GDP xanh của một số nước

TIN TỨC

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

DOWNLOAD TÀI LIỆU

TUYÊN TRUYỀN

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

CÁC CUỘC ĐIỀU TRA

VĂN BẢN MỚI

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 112, Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (02913) 949.303
LƯỢT TRUY CẬP
240.388
Copyright ©2015 - 2022
Online: