TIN TỨC / TIN CHUYÊN NGÀNH

TỈNH BẠC LIÊU RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 (GIAI ĐOẠN 2)

 -  14:42 02/07/2021  -  284

  1. Sáng ngày 01/7, các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã đồng loạt ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2)

Quang cảnh lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) tại UBND Phường 3 (TP. Bạc Liêu).

Theo đó, đối tượng điều tra giai đoạn 2 lần này là các cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) cá thể;cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh có  46.899 cơ sở SXKDvà 278 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc diện thu thập thông tin. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 - 30/7/2021.

Điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn Phường 3 (TP. Bạc Liêu).
Điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn xã Vĩnh Hưng (Huyện Vĩnh Lợi).
Điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ B (Huyện Hòa Bình).

Điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn phường 1 (TX. Giá Rai).
Giám sát viên cấp tỉnh và huyện họp rút kinh nghiệm với Điều tra viên trong ngày ra quân tại UBND phường 3, TP Bạc Liêu.
Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thu thập thông tin cơ bản trên lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói riêng và cả nước nói chung.

Tin liên quan

XEM NHIỀU

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 112, Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (02913) 949.303
LƯỢT TRUY CẬP
226.737
Copyright ©2015 - 2021
Online: