TIN TỨC / TIN CHUYÊN NGÀNH

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CAPI PHIẾU CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ; CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

 -  14:34 02/07/2021  -  95

Tập huấn nghiệp vụ Tổng Điều tra Kinh tế năm 2021 (Giai đoạn 2) huyện Vĩnh Lợi