PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

[cucthongkebaclieu.gov.vn]  - [Ngày đăng: 10:12 10/08/2018]  -  2.055

NỘI DUNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011)

TIN LIÊN QUAN

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẠC LIÊU
Giấy phép số: 125/GP-TTĐT do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 09/12/2020
Địa chỉ: Số 112, Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (02913) 949.303
Email: baclieu@gso.gov.vn
LƯỢT TRUY CẬP
204.071
Copyright ©2015 - 2021
 
Hotline: 02913.949.303